Uskladnenie zvyškov dekorov
Vaše údaje
V prípade dorábania zákazky napíšte pôvodného výrobcu hrany, prípadne jej číslo
CSV súbor
CSV súbor
Maximálny rozmer: 2800 x 2070mm
1.
Rámček
Vlys podlepenie
  • Rámček šírky 70mm
  • konkrétny typ rámčeka vyberiete kliknutím na jeho obrázok
  • po odoslaní objednávky, systém automaticky vygeneruje potrebné dielce na porez
  • Podlepovanie vlysov
  • pole slúži pre definovanie podlepenia dielca vlysmi, čím sa dosiahne opticky Dvojitá hrúbka (tzv. duplák)
  • pre každú stranu dielca je možné určiť podlepenie vlysom, čím sa dosiahne zdvojenie hrúbky dielca po okrajoch
  • po odoslaní/uložení objednávky systém automaticky doplní potrebne dielce na podlepenie
  • Pole slúži pre definovanie zrezania či zaoblenia rohov dielca.
  • Pre zrezanie rohu "po priamke" je nutnú pri každom rohu zadať dve hodnoty skosenia: v horizontálnom (x) a vo vertikálnom (y) smere
Maximálna veľkosť prílohy je 5MB a povolené sú súbory: DWG, DXF, pdf, jpg, doc/x, xls/x
Prílohy k objednávke môžete nahrávať v ďalšom kroku po odoslaní nárezových dielcov.
43